Մամուլը մեր մասին

07 դեկտեմբերի 2017 թ.

«Ար» հեռուստաընկերության «Ազդարար» լրատվական ծրագրի անդրադարձը ՈԱԱԿ-ի բուհ-գործատու համագործակցության մոդելին


04 դեկտեմբերի 2017 թ.

Հանրային հեռուստաընկերության «Օրակարգ» լրատվական ծրագրի անդրադարձը ՈԱԱԿ-ի բուհ-գործատու համագործակցության մոդելին


Վերջին նորությունները