Մամուլը մեր մասին

blog

29 նոյեմբերի 2019 թ.

«Դպրություն»․ Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցիացիայի ռազմավարությունը 2021-2025 թթ․ համար


blog

27 նոյեմբերի 2019 թ.

«Դպրություն»․ Հայաստանում գործող բուհերի և կրթական ծրագրերի որակը և համապատասխանությունը պետական ու եվրոպական չափանիշներին


Վերջին նորությունները