Մամուլը մեր մասին

15 սեպտեմբերի 2017 թ.

«Կենտրոնի առավոտը»․ ՈԱԱԿ-ն ընդգրկվել է Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական գրանցամատյանում


22 հունիսի 2017 թ.

«Կենտրոնի առավոտը» ․ Ի՞նչ են առաջարկում բուհերը և ի՞նչ են ակնկալում ուսանողները և գործատուները


Վերջին նորությունները