ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

Նախկին հավատարմագրումներ

ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 12.15.2017
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

ՀՀ ԱԻՆ «Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք․ Երևան, Աճառյան 1
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Գագիկ Քթրյան (խմբի ղեկավար),  ֆիզ․մաթ․ գիտությունների թեկնածու, դասախոս ԵՊՀ-ում և Մովսես Խորենացու անվան համալսարանում, ՀՀ ՊՆ մարշալ Ա․ Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարանի որակի ապահովման և վերլուծության  բաժնի պետ

Յուլիա Դուբրովսկայա, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՌԴ Սանկտ Պետերբուրգի պետական հրշեջ ծառայության համալսարանի ուսումնամեթոդական կենտրոնի պետի տեղակալ

Սուրեն Դանիելյան,  մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ փրկարարական պատրաստության գլխավոր մասնագետ ՖԿՀՊԻ-ում

Սոնա Սարգսյան, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԵՊԲՀ դասախոս

Միշա Թադևոսյան,  ՀՊՄՀ ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 23, 20․10․2017թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 2 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 1420-Ա/շ, 05․12․2017թ․
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան ԻՀ № 024
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 20 հոկտեմբերի, 2019թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը Սեպտեմբեր 2018թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում