Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Նախկին հավատարմագրումներ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 04.09.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Մարինկա Բաղդասարյան՝ տեխ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր,

Մարիա-Խոսե Լեմայտրե՝ PhD կրթության ոլորտում, պրոֆեսոր, Միջհամալսարանական զարգացման կենտրոնի գործադիր տնօրեն (CINDA) (Չիլի),

Սամվել Պիպոյան՝ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

Մերի Բադալյան՝ տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,

Սյուզաննա Ազիզյան՝ Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Ֆինանսների ֆակուլտետի4-րդ կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21. 03.2015թ., որոշում №5
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 215-Ա/Ք , 01.04.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 5, ԻՀ №007
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.03.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև փետրվար 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում