Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջ

Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջ

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.24.2021
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

Վարդենիսի բժշկա-հումանիտար քոլեջ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Վարդենիս, Վ. Հանբարձումյան, շենք 19
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Տիգրան Խաչատրյան-2017 թվականից աշխատում է ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիրում՝ որպես կրթության որակի ապահովման բաժանմունքի պետ, ունի ոստիկանության ավագ լեյտենանտի կոչում, 2017 թվականից փորձագետ է ՀՀ միջին մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատությունների հավատարմագրման գործընթացում:

Ռոզա Հարությունյան-2000 թվականից աշխատում է Արմավիրի պետական ինդուստրիալ մանկավարժական քոլեջում, 2016 թվականից քոլեջի ուսումնական մասի գծով վարիչ, 2018 թվականից ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի տեղակալ:

Վահե Բաբայան-Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտի բժշկական քոլեջի որակի պատասխանատու, 2019 թվականից ՈԱ ստորաբաժանման ղեկավար:

Նելլի Կարապետյան-2017 թվականից Հայկական բժշկական ինստիտուտի ուսանող:

 

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը N 38, 24 դեկտեմբերի, 2020թ.
Հավատարմագրման ժամկետը 2 տարի պայմանական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը N 292 Ա/2, 01.03.2021
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան ԻՀ N 38
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 24 դեկտեմբերի, 2022թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը 24 դեկտեմբերի, 2021թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց     Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում

Նախկին հավատարմագրումներ