«Որակի ապահովումը՝ ապագայի հեռանկար». ՄԿՈՒ հաստատությունների համաժողով

11.07.2022

Համաժողովի նպատակն էր քոլեջների ներկայացուցիչների եւ շահակիցների հետ քննարկել հավատարմագրման գործընթացի ազդեցությունը միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատաությունների զարգացման համատեքստում։