«Ցանկալի է, որ ուսումնական հաստատություններն առավել շատ կենտրոնանան ՄԿԾ-ները կառավարելու վերջնարդյունքահեն մոտեցումներ ձևավորելու և զարգացնելու վրա»

Հեղինակի մասին

Հայկուհի Բարսեղյան

ՈԱԱԿ հասարակության հետ կապերի պատասխանատու

Տեգեր

հավատարմագրում ՈԱԱԿ