Նպատակահարմար է պլանավորել կատարվող աշխատանքները որոշակի սխեմայով․ խորհուրդ հավատարմագրման նախապատրաստվող ՄՈՒՀ-երին

Հեղինակի մասին

Հայկուհի Բարսեղյան

ՈԱԱԿ հասարակության հետ կապերի պատասխանատու

Տեգեր