Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Նախկին հավատարմագրումներ

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 10.28.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» ՊՈԱԿ *

 

 *ՀՀ ԿԳՆ 2016 թ. մայիսի 19-ի № 615-Ն որոշմամբ  «Վանաձորի  ՀովհԹումանյանի  անվան պետական համալսարան»  ՊՈԱԿ-ի  իրավահաջորդ է ճանաչվել «Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը 

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Լիլիթ Զաքարյան (խմբի ղեկավար), պատմ.գիտ.թեկնածու

Ալան Հոու, մանկ. գիտ. դոկտոր, Բաթ Սպա համալսարան, Կրթության և մանկավարժական հետազոտությունների դեպարտամենտի ղեկավար (Միացյալ Թագավորություն)

Վարուժան Աթաբեկյան, ֆիզ.մաթ.գիտ.դոկտոր

Սուսաննա Հովհաննիսյան, անաս.գիտ.դոկտոր

Սիմա Բոսնոյան, Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետականլեզվահասարակագիտական համալսարան, «Կրթության կառավարում» մասնագիտության մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 10.10.2015թ. №16
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 900-Ա/Ք , 23.10.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 13, ԻՀ № 016
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 10.10.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև սեպտեմբեր 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում