ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր

ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.02.2020
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք․ Երևան, Ծովակալ Իսակովի 29
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Գագիկ Քթրյան (խմբի ղեկավար)- ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ՊՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալ,


Եժի Կոշինսկի- Լեհաստանի ռազմածովային ակադեմիայի պրոֆեսոր, ռազմական գիտությունների դոկտոր,


Հակոբ Հովհաննիսյան-դասախոս Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջում և Երևանի ինֆորմատիկայի քոլեջում,


Տիգրան Խաչիկյան-իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի և ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս, ԵՊԲՀ Իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն,


Ելենա Հարությունյան- ԵՊՀ ուսանողուհի։

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 33, 18․12․2019թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 30, ԻՀ №034
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 18․12․2023թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը Նոյեմբեր, 2022թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում

Նախկին հավատարմագրումներ