«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 07.31.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

««Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան» ՀՁ ՍՊԸ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա 3/7 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 30ա
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Վահան Սարգսյան (խմբի ղեկավար), հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Յան Կոռնելիս, ֆիզմաթ. գիտությունների դոկտոր, Բրյուսելի Բաց համալսարանի (Vrije Universiteit Brussel) միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր (Բելգիա),

Կարեն Գրիգորյան, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Գեղեցիկ Գրիգորյան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Արուսյակ Հարությունյան, ՀՊՄՀ Կրթության կառավարման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.07.2015թ. № 13
Հավատարմագրման ժամկետը 2 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 711-Ա/Ք , 28.07.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 11, ԻՀ №014
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 03.07.2017թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև հունիս 2016 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում