«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան (1)

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան (1)

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 10.18.2019
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

««Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան» ՀՁ ՍՊԸ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա 3/7 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 30ա
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Կրթության որակի և կարիերայի զարգացման վերահսկողության գործակալություն, Ռուսաստան
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Իրինա Գրիգորևա, Որակի ապահովման համակարգերի  մասնագետ, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի կրթական ծրագրերի ղեկավարի տեղակալ,

Էրիկա Սոբոլևա, Որակի ապահովման համակարգերի  մասնագետ, Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման և կարիերայի զարգացման գործակալության գործադիր  տնօրեն

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի ժամկետով՝ պայմաններով
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան А-273/092019
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 23․09․2023թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը