«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 10.18.2019
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

««Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան» ՀՁ ՍՊԸ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա 3/7 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 30ա
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Կրթության որակի և կարիերայի զարգացման վերահսկողության գործակալություն, Ռուսաստան
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Իրինա Գրիգորևա, Որակի ապահովման համակարգերի  մասնագետ, Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի կրթական ծրագրերի ղեկավարի տեղակալ,

Էրիկա Սոբոլևա, Որակի ապահովման համակարգերի  մասնագետ, Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման և կարիերայի զարգացման գործակալության գործադիր  տնօրեն

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի ժամկետով՝ պայմաններով
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան А-273/092019
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 23․09․2023թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
   

Նախկին հավատարմագրումներ

«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 07.31.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

««Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան» ՀՁ ՍՊԸ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա 3/7 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 30ա
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Վահան Սարգսյան (խմբի ղեկավար), հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Յան Կոռնելիս, ֆիզմաթ. գիտությունների դոկտոր, Բրյուսելի Բաց համալսարանի (Vrije Universiteit Brussel) միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր (Բելգիա),

Կարեն Գրիգորյան, տնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Գեղեցիկ Գրիգորյան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Արուսյակ Հարությունյան, ՀՊՄՀ Կրթության կառավարման մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.07.2015թ. № 13
Հավատարմագրման ժամկետը 2 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 711-Ա/Ք , 28.07.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 11, ԻՀ №014
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 03.07.2017թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև հունիս 2016 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում