Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 12.02.2016
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Իսպանիայի որակի գնահատման և հավատարմագրման ազգային գործակալություն, Իսպանիայի Թագավորություն
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Դանիել Կորդարին (փորձագիտական խմբի ղեկավար), Գրենոբլի Պոլիտեկի ավագ դասախոս, Պոլիտեկ ցանցի նախկին գլխավոր պատվիրակ

Պիետրո Կալի, անկախ ճարտարապետ, Իտալիայի Ռեգիո Կալաբր համալսարանի նախկին պրոֆեսոր

Ֆիլիպ Չամիչյան, հաստատությունների գնահատման տնօրեն

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը ---
Հավատարմագրման ժամկետը 5 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը ---
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № AIA 0109/2015
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 29.09.2020թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև օգոստոս, 2019թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց