ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

Նախկին հավատարմագրումներ

ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 06.26.2017
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն» հիմնարկ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք․ Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24 դ
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Էդուարդ Հակոբյան (փորձագիտական խմբի ղեկավար), տեխն․ գիտ․ թեկնածու, դոցենտ, ՀԱՊՀ «Էլեկտրատեխնիկա և էլեկտրաբանեցում» ամբիոնի վարիչ,

Մերի Ղազարյան, տեխն․ գիտ․ թեկնածու, դոցենտ, ՀԱՊՀ «Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն» ամբիոնի վարիչ,

Նորա Գևորգյան,  քաղ․ գիտ․ թեկնածու «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ, Հայ-ռուսական համալսարանի Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի Համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի ավագ դասախոս,

Ազիր Ալուա,  Փիլիսոփայության դոկտոր համակարգչային գիտությունների ոլորտում, Հարավ-արևելյան եվրոպական համալսարանի պրոֆեսոր, Մակեդոնիայի վարչապետի խորհրդական  գիտության, բարձրագույն կրթության և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների գծով

Թագուհի Աբրահամյան,  ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի և շուկայաբանության ֆակուլտետի մագիստրուտայի առաջին կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 11․05․2017, № 21
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 716-Ա/շ , 21․06․2017
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 18, ԻՀ №021
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 11․05․2021թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև ապրիլ, 2020
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում