Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 06.25.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 128
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Արա Ամիրյան (խմբի ղեկավար), տեխ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր,

Մստիսլավ Սոխա, տնտեսագիտության դոկտոր, Վարշավայի համալսարանի պրոֆեսոր, Լեհաստանի բարձրագույն կրթության հավատարմագրման պետական կոմիտեի փոխնախագահ (Լեհաստան),

Հեղինե Մանասյան, տնտեսագիտության դոկտոր,

Անգին Մարտիրոսյան, տեխ.գիտ.թեկնածու,

Սերգեյ Քոչարյան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ուսանող, Ագրոբիզնեսի կազմակերպման և կառավարման դեպարտամենտ

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21.05.2015թ. № 12
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 598-Ա/Ք , 22.06.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 10, ԻՀ №013
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.05.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև ապրիլ 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում