Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 06.25.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Կիևյան 8
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Սամվել Պիպոյան (խմբի ղեկավար), կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

Գի Հաուգ, քաղաքագիտության դոկտոր, Վալենսիայի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտորի խորհրդական, ԵԲԿՏ ձևավորման և որակի ապահովման համակարգի հիմնադիրներից (Իսպանիա),

Տիգրան Մնացականյան, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու,

Գոհար Իսկանդարյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Արուս Հարությունյան, ՀՊՏՀ Կառավարման ֆակուլտետի Ձեռնարկությունների տնտեսագիտության և կառավարման բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող, Հայաստանի ուսանողական ազգային ասոցիացիայի Կրթական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահ

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21.05.2015թ. № 11
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 597-Ա/Ք , 22.06.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 9, ԻՀ №012
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.05.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև ապրիլ 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում