Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.26.2018
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք․ Երևան, Իսահակյան 36
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Վարդան  Սարգսյան (փորձագիտական խմբի ղեկավար), տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի վարիչ,

Լիլիթ  Ֆլջյան –մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ՀՊՄՀ և ԵՊՀ ասիստենտ,

Լոնգմուս Յորգ –«Վերաբաշխում: Սոլիդար աշխարհի ֆոնդ» հիմնադրամի, ինչպես նաև Գերմանիայի բնական գիտությունների, ճարտարագիտության, ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի որակի ապահովման կենտրոնի (ASIIN) անդամ,  դասավանդում է Բեռլինի Բեութի տեխնիկական համալսարանում: Աշխատում է նաև «Սըսթենիում» Բեռլինի կայուն կառավարման ինստիտուտում,

Հերբերտ Յոհան Լոռենց Գրյուներ – Ավստրիայի Նոր դիզայն համալսարանի ռեկտոր, շվեյցարական Սուրբ Գալենի համալսարանի դոցենտ, ինչպես նաև  մենեջերների համար նախատեսված ուսումնական ծրագրերի դասընթացների տնօրեն,

Բրուվայլեր Հանս-Քրիստիան – Գերմանական   Զվիկաուի կիրառական գիտությունների արևմտյան սաքսոնական համալսարանի դասախոս,

Էրիկ Վարդանյան – Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի ուսանող,  Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի շրջանավարտ

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը N 24, 15.02.2018թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը N 243- Ա/շ, 19․03․2018թ․
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան N 21, ԻՀ N025
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 15 փետրվարի, 2022թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը հունվար, 2021թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում