Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.07.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Էդուարդ Ղազարյան (խմբի ղեկավար), ֆիզ.մաթ. գիտ. Դոկտոր, պրոֆեսոր,

Դեյվիդ Վուդհաուս, Արաբական Միաց­յալ Էմիրությունների Ակադեմիական հավատարմագրման հանձնաժողով,

Գրիգոր Ալավերդյան, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,

Էդվարդ Դանոյան, ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ,

Լաուրա Սիմոնյան, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողուհի,

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21. 02.2015թ., որոշում №3
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 129-Ա/Ք , 05.03.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 3, ԻՀ №003
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.02.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև հունվար 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում