Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1)

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1)

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 07.06.2018
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Որակի գնահատման և հավատարմագրման գործակալություն, Իսպանիա; Գիտության և բարձրագույն կրթության գնահատման բարձրագույն խորհուրդ, Ֆրանսիա
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Պատրիկ Գերերեր, Տեխնիկայի առաջադեմ մեթոդների ազգային դպրոցի (ENSTA) տնօրենի տեղակալ (Ֆրանսիա),

Ժոզե Մարիա Ռաբբե Բլանկո, գյուղական ճարտարագիտության ճարտարագետների պաշտոնական քոլեջի գործադիր կոմիտեի անդամ (Իսպանիա),

Ալեն Ռում, Կլերմոն-Ֆերանի Ակադեմիայի գլխավոր քարտուղար (Ֆրանսիա),

Էմիլի Քինարթ, Լիլլի 2 համալսարանի ասպիրանտ (Ֆրանսիա),

Ֆրանսուա Պեռնոտ,  գիտնական պատվիրակ,

Հելեն Բալմետտ, ծրագրի ղեկավար (HCERES-ի կողմից),

Վանեսա Դուկլոս, ծրագրի ղեկավար ( ANECA-ի կողմից)

 

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 20․02․2018թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 5 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան №AIA0006/2018
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 20․02․2023թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը