Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 10.28.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Ելենա Երզնկյան (խմբի ղեկավար), բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

Ալան Հոու, Բաթ Սպա համալսարանի «Կրթություն և տարրական ուսուցում» ծրագրի պատասխանատու և ֆակուլտետի դեկան,

Ռոբերտ Խաչատրյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,

Սարգիս Գալոյան, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու,

Մարիամ Հովհաննիսյան, ԵՊԼՀ Կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ուսանողուհի

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 10.10.2015թ. №15
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 901-Ա/Ք , 23.10.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 12, ԻՀ №015
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 10.10.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև սեպտեմբեր 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում