Երևանի պետական համալսարան

Երևանի պետական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.07.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Յուրի Սուվարյան (խմբի ղեկավար), ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժնի ակադեմիկոս-քարտուղար, նախագահության անդամ, պրոֆեսոր,

Բեն Վան Քեմփ, հեմատոլոգիայի պրոֆեսոր, Բրյուսելի hամալսարանական կլինիկայի կառավարման խորհրդի նախագահ (Բելգիա)

Յան Կայնե, Լեյդեն համալսարանի բիոգիտությունների պաշտոնաթող պրոֆեսոր, ֆիզտեխնոլոգիաների պրոֆեսոր, Նորվեգիայի Թրոմս համալսարանի միկրոկենսաբանության հրավիրված պրոֆեսոր (Նորվեգիա)

Արա Ամիրյան, պրոֆեսոր

Զարուհի Սարգսյան, Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21.02.2015թ., №1
Հավատարմագրման ժամկետը 6 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը №128-Ա/Ք , 05.03.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 1, ԻՀ №001
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.02.2021 թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև հունվար, 2020 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում