Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 03.07.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք Երևան, Կորյունի 2
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Սամվել Պիպոյան (խմբի ղեկավար), կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Բեն Վան Քեմփ, PhD, հեմատոլոգիայի պրոֆեսոր, Համալսարանական հիվանդանոցի (UZ Brussels) կառավարման խորհրդի նախագահ (Բելգիա)

Հարի Հիլեն, PhD, Մաաստրիքթի համալսարանի Ներքին բժշկության պրոֆեսոր և պատվավոր դեկան, (Նիդեռլանդներ)

Լևոն Եպիսկոպոսյան, կենսաբանության դոկտոր (PhD),  պրոֆեսոր

Աննա Մարգարյան, ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, Կրթության կառավարման բաժին

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21. 02.2015թ., որոշում №2
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 130-Ա/Ք , 05.03.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 2, ԻՀ №002
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.02.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև հունվար 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում