Երևանի «Հայբուսակ » համալսարան

Երևանի «Հայբուսակ » համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 04.07.2020
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը
Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Աբելյան 6
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը Բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթության որակի էստոնական գործակալություն, Էստոնիա
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Հելեն Թոմաս /նախագահ/,Կրթական գծով արտահաստիքային խորհրդատու, ՄԹ,

Տանել Կերիկմեյե, Տալլինի Իրավաբանական դպրոցի տնօրեն, Տալլինի տեխնոլոգիայի համալսարան, Էստոնիա,

Մարկ Ֆրեդերիքս, NVAO միջազգային քաղաքականության համակարգող, Նիդեռլանդներ,

Ժակ Լանարես, Լոզանի համալսարանի փոխռեկտոր, Շվեյցարիա,

Անդրեա Օլշևսկի, Գրացի բժշկական համալսարանում անեսթեզիոլոգիայի պրոֆեսոր, դոկտորանտուրայի նախկին դեկան, Ավստրիա,

Արուս Հարությունյան, ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի ուսանող,

Դավիթ Ղազարյան, ԵՊԲՀ դոցենտ, պրակտիկայի բաժնի ղեկավար

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 22․11․2019
Հավատարմագրման ժամկետը 3 տարի որոշակի պայմաններով
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը 19․11․2022
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց     Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում

Նախկին հավատարմագրումներ

Հայբուսակ համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 04.12.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը
Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Աբելյան 6
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Իրինա Վանյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՃՇՀԱՀ դասախոս,

Անդրե Կովարտ, Սան Լյուվենի համալսարանի պրոֆեսոր, ուսումնական պլանների և դասընթացների մշակման բաժնի ղեկավար, Բելգիա,

Կոնստանտին Ենկոյան, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր,ԵՊԲՀ կրթության որակի գնահատման և ապահովման հանձնաժողովի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետային հանձնաժողովի նախագահ,

Նարինե Հեքեքյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԵՊԼՀ դասախոս,

Արմինե Յարալովա, ՀՊՏՀ ուսանողուհի

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը N10, 11․04․2015
Հավատարմագրման ժամկետը Հավատարմագրումը մերժվել է
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում