Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 05.06.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 1ա
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Գուրգեն Հովհաննիսյան (փորձագիտական խմբի ղեկավար), աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

Աննա Երզնկյան, պրոֆեսոր, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ,

Գրզեգորշ Կուրզինսկի, Կոնսերվատորիաների Եվրոպական ասոցիացիայի (AEC) հավատարմագրման հանձնաժողովի անդամ,Վրոցլավի Կարլ Լիպինսկի երաժշտական ակադեմիայի նախկին ռեկտոր (Լեհաստան)

Միստ Սոռկելսոտտիռ, Իսլանդիայի արվեստների ակադեմիայի երաժշտության ֆակուլտետի դեկան, Կոնսերվատորիաների Եվրոպական ասոցիացիայի (AEC) Որակի բարելավման կոմիտեի նախագահ,

Սոնա Տեր-Մինասյան, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Գեղարվեստական կրթություն» ֆակուլտետի երաժշտության բաժնի մագիստրատուրայի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 11.04.2015թ. №8
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 332-Ա/Ք , 22.04.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 7, ԻՀ №009
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 11.04.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև մարտ 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում