Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 11.25.2016
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ., ք. Երևան, Ամիրյան 26
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Մկրտիչ Այվազյան (փորձագիտական խմբի ղեկավար), Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ուսումնական գծով պրոռեկտոր, Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Գեղեցիկ Գրիգորյան, ՀՊՏՀ դասախոս, Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Յուրի Մգեբրիշվիլի, Արվեստների և մշակույթի հետազոտության ինստիտուտի դասախոս, Իլյայի պետական համալսարանի դոցենտ

Լևան Խեթագուրի, Աջարիայի կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առաջատար փորձագետ, «Կովկաս» մշակութային հիմնադրամի թբիլիսյան մասնաճյուղի նախագահ

Միշա Թադևոսյան, ՀՊՄՀ Կրթության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 20, 19.10.2016թ.
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը 1178-Ա/2, 17.11.2016թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 17, ԻՀ № 020
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 19.10.2020թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև սեպտեմբեր, 2019թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում