Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան

Նախկին հավատարմագրումներ

Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 01.01.0001
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Ֆուչիկի 27/5
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները
Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը
Հավատարմագրման ժամկետը
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը