Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 04.09.2015
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Երևանի «Գլաձոր» համալսարան» Ուսումնաարտադրական կոոպերատիվ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, ք. Երևան, Գր. Լուսավորիչ 7/1
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Հարություն Մարզպանյան (խմբի ղեկավար), տնտ. գիտ, դոկտոր, պրոֆեսոր,

Ֆաբրիս Հենարդ, Տնտեսական համագործակ­ցության և զարգացման կազմա­կերպության «Բարձրագույն կրթության կառավարում» ծրագրի ղեկավար (Ֆրանսիա),

Գուրգեն Հովհաննիսյան, աշխ.գիտ.թեկն., դոցենտ,

Սամվել Մխիթարյան, տեխ.գիտ.թեկն., դոցենտ,

Արփինե Մկրտչյան, Վ.Բրյուսովի անվ. Լեզվաբանական համալսարանի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 21. 03.2015թ., որոշում №6
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 216-Ա/Ք , 01.04.2015թ.
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 6, ԻՀ №008
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 21.03.2019թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև փետրվար 2018 թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում