Գորիսի պետական համալսարան

Գորիսի պետական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 06.22.2018
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Ավանգարդ 2
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Ռոբերտ Խաչատրյան /փորձագիտական խմբի ղեկավար/,  բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ԵՊԼՀ «Կրթության կառավարում և պլանավորում» ամբիոնի վարիչ և նույն համալսարանի  Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար,

Մաչեի Մարկովսկի, կառավարման ոլորտի գիտությունների թեկնածու, Լեհաստանի հավատարմագրման հանձնաժողովի որակի ապահովման փորձագետ, Բարձրագույն կրթության հավատարմագրման եվրոպական կոնսորցիումի անդամ,

Վարուժան Աթաբեկյան, ֆիզ. մաթ. գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ,

Կարեն Միրզաբեկյան, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՀԱՊՀ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի փոխդեկան գիտական  աշխատանքների գծով,

Անահիտ Հովակիմյան, ՀՊՄՀ ուսանող:

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը № 26, 12.04.2018թ.
Հավատարմագրման ժամկետը 2 տարի պայմանական ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը № 585-Ա/շ, 12.06.2018
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան № 23, ԻՀ №027
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 12.04.2020թ.
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև մարտ, 2019թ.
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում