Գավառի պետական համալսարան

Գավառի պետական համալսարան

Գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը 07.27.2017
Ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական ձևը

«Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Հրանտ Հակոբյան 1
Հավատարմագրում իրականացրած կազմակերպության անվանումը, երկիրը «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, ՀՀ
Փորձաքննություն իրականացրած փորձագետները

Անգին Մարտիրոսյան,  ԵՃՇՊՀ, կրթության բարեփոխումների ապահովման բաժնի պետ, տեխն. գիտ. թեկնածու,

Արկադի Պապոյան,  Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի կրթության կառավարման և պլանավորման ամբիոնի ավագ դասախոս, ՀՀ ԿԳՆ աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և մոնիթորինգի վարչության պետի տեղակալ, կենսաբ. գիտ. թեկնածու,

Մհեր Մարկոսյան, ԵՃՇՊՀ, Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և կառավարման համակարգեր ամբիոնի վարիչ, տեխն.գիտ.դոկտոր,

Մարգրեթ Բյուլոու Շրամ,  Համբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր, Համալսարանական կրթության և ուսուցման կենտրոնի ղեկավար,

Սևադա Սարգսյան, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի ուսանող

Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշման համարը, ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը N 22, 15.06.2017թ․
Հավատարմագրման ժամկետը 4 տարի
ԿԳ նախարարի կողմից հավատարմագրման վկայականի հաստատման հրամանի համարը,տարին, ամիսը ամսաթիվը N 813-Ա/շ, 2017․07․25
Հավատարմագրման վկայականի համարը, սերիան N 19, ԻՀ N 023
Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը մինչև 15 հունիսի 2021թ․
Հաջորդ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման համար դիմելու վերջնաժամկետը մինչև մայիս, 2020թ․
Բուհին շնորհված հավատարմագրման վկայականի պատճենը
Փորձագիտական զեկույց   ՈԱԱԿ եզրակացություն   Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշում