ՄՈՒՀ-երի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման պետական գրանցամատյան

Ուսումնական հաստատության անվանումը Ուսումնական հաստատության գործունեության վայրը Հավատարմագրման կարգավիճակը Հավատարմագրման վկայականի վավերականության ժամկետը Հավելյալ տեղեկություններ
ԵՊՀ ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 Հավատարմագրված է մինչև 21.02.2021 թ. Կարդալ Ավելին
ԵՊԲՀ ՀՀ, ք Երևան, Կորյունի 2 Հավատարմագրված է մինչև 21.02.2019թ. Կարդալ Ավելին
ՀԱՊՀ ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105 Հավատարմագրված է մինչև 21.02.2019թ. Կարդալ Ավելին
Հյուսիսային համալսարան ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 15Ա Հավատարմագրումն անվավեր է մինչև 21.03.2017թ.
ՀԱԱՀ ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74 Հավատարմագրված է մինչև 21.03.2019թ. Կարդալ Ավելին
Գլաձոր համալսարան ՀՀ, ք. Երևան, Գր. Լուսավորիչ 7/1 Հավատարմագրված է մինչև 21.03.2019թ. Կարդալ Ավելին
ԵՊԿ ՀՀ, ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 1ա Հավատարմագրված է մինչև 11.04.2019թ. Կարդալ Ավելին
ԵՊԼՀ ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան 42 Հավատարմագրված է մինչև 11.04.2019թ. Կարդալ Ավելին
ՀՀ ՊԿԱ ՀՀ, ք. Երևան, Կիևյան 8 Հավատարմագրված է մինչև 21.05.2019թ. Կարդալ Ավելին
ՀՊՏՀ ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 128 Հավատարմագրված է մինչև 21.05.2019թ. Կարդալ Ավելին
Մխիթար Գոշ համալսարան ՀՀ, ք. Երևան, Սեբաստիա 3/7 ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 30ա Հավատարմագրումն անվավեր է մինչև 03.07.2017թ.
ՀՊՄՀ ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 17 Հավատարմագրված է մինչև 10.10.2019թ. Կարդալ Ավելին
ՎՊՀ ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 Հավատարմագրված է մինչև 10.10.2019թ. Կարդալ Ավելին
ԵՄՀ ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պ. 24/2 Հավատարմագրումն անվավեր է մինչև 03.11.2017թ.
ԳՊՄԻ ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Պ. Սևակի փ. 4 Հավատարմագրված է մինչև 21.07. 2020թ. Կարդալ Ավելին
ԵԹԿՊԻ ՀՀ., ք. Երևան, Ամիրյան 26 Հավատարմագրված է մինչև 19.10.2020թ. Կարդալ Ավելին
ՀՖԿՍՊԻ ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 11 Հավատարմագրված է մինչև 19.10.2020թ. Կարդալ Ավելին
ՃՇՀԱՀ ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 105 Հավատարմագրված է մինչև 29.09.2020թ. Կարդալ Ավելին
Հայբուսակ համալսարան ՀՀ, ք. Երևան, Աբելյան 6 Հավատարմագրումը մերժվել է
Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան ՀՀ, ք. Երևան, Ֆուչիկի 27/5 Հավատարմագրումը մերժվել է
ԳԱԱ ԳՄԿ ՀՀ, ք․ Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24 դ Հավատարմագրված է մինչև 11․05․2021թ․ Կարդալ Ավելին
ԳՊՀ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Գավառ, Հրանտ Հակոբյան 1 Հավատարմագրված է մինչև 15 հունիսի 2021թ․ Կարդալ Ավելին
ԱԻՆ ՃԿՊԱ ՀՀ, ք․ Երևան, Աճառյան 1 Հավատարմագրված է 20 հոկտեմբերի, 2019թ․ Կարդալ Ավելին