Գործընկերներ

Տեղական և միջազգային կառույցներ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ

  • Արագածոտնի տարածաշրջանային պետական քոլեջ
  • Արարատի տարածաշրջանային պետական քոլեջ
  • Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջ
  • Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ