Մասնագիտության կրթական ծրագրերի հավատարմագրման պետական գրանցամատյան

ՀԱՊՀ, ՏՏԱնվ. (բակալավրիատ) ՀԱՊՀ, ԻՀՏ (բակալավրիատ) ՀԱՊՀ, ԻՀՏ (մագիստրատուրա) ՀԱՊՀ, ՏՏԱնվ. (մագիստրատուրա) ՄԳՀ Բուժական գործ ՄԳՀ Բուժական գործ